10/04/2018 - Δυσλεξία: Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν το παιδί; Τα 10 "Σημεία - Κλειδιά"

Δυσλεξία: Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν το παιδί;

10 Σημεία - κλειδιά για την επιτυχή ενσωμάτωση των δυσλεκτικών μαθητών.

    

Η αποτελεσματικότητα της σχολικής ένταξης των παιδιών με δυσλεξία, συνδέεται απόλυτα με την αποτελεσματικότητα του σχολείου στη βελτιστοποίηση μάθησης για όλους τους μαθητές. Σημαντικό ρόλο εδώ έχουν οι εκπαιδευτικοί , οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι πολλοί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία σε κανονικές τάξεις και να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην εκπλήρωση των ατομικών αναγκών του κάθε παιδιού με δυσλεξία, παρά να προσπαθούν να το αλλάξουν προκειμένου να συμμορφωθεί το ίδιο το παιδί, με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.

Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι παρέμβασης, αντιμετώπισης και συμπεριφοράς, που μπορούν να εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ενισχυθεί η υγιής σχολική ενσωμάτωση και ένταξη των παιδιών με δυσλεξία, υποβοηθώντας παράλληλα την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα μέσα στη σχολική τάξη:

Διαβάστε παρακάτω τα 10 «σημεία – κλειδιά» για την επιτυχή ενσωμάτωση των δυσλεκτικών μαθητών:

 

  • Διακριτική στήριξη.

Τοποθέτηση του δυσλεκτικού μαθητή σε κατάλληλη θέση, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ελέγχει διακριτικά την εργασία του και να τον βοηθά με μεγαλύτερη ευκολία.

 

  • Εξατομικευμένη βοήθεια.

Όποτε και όπου είναι εφικτό, ο εκπαιδευτικός αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον δυσλεκτικό μαθητή, προσφέροντάς του έτσι εξατομικευμένη βοήθεια και διδασκαλία.

 

  • Περισσότερος χρόνος.

Παρέχεται στο παιδί περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση των γραπτών εργασιών. Είναι πολύ σημαντικό κατά την αξιολόγηση ενός γραπτού έργου, να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο, παρά στην παρουσίαση του κειμένου.

 

  • Τρόπος διόρθωσης γραπτών εργασιών.

Κατά τη διόρθωση των γραπτών, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό έντονο χρώμα.  Μια κοκκινισμένη σελίδα, προκαλεί σύγχυση και συναίσθημα μειονεξίας. Θα πρέπει να διορθώνονται με μολύβι, μόνο τα βασικότερα σφάλματα .

 

  • Περίληψη μαθήματος.

Θα πρέπει να απαιτείται από το παιδί η περίληψη του μαθήματος και όχι όλες οι λεπτομέρειες ενός πολυσέλιδου κειμένου. Είναι σκόπιμη η ενθάρρυνση κάποιου συμμαθητή να αναλάβει να βοηθήσει τον δυσλεκτικό μαθητή με την περίληψη , την αντιγραφή και την τήρηση των σημειώσεων του μαθήματος μέσα στην τάξη.

 

  • Ευκαιρίες για αντιστάθμιση των δυσκολιών.

Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να δίνει ευκαιρίες που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή του παιδιού με δυσλεξία σε δραστηριότητες όπου είναι ικανό. Κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά προς τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, θα βελτιώσει την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτό και θ’ αυξήσει την αυτοπεποίθησή του.

 

  • Καθαρή και ήρεμη ομιλία.

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να μιλά καθαρά και ήρεμα, ώστε να αντιλαμβάνεται το παιδί σωστά κάθε λέξη και οδηγία του. Δεν ξεχνάμε πως ο δυσλεκτικός μαθητής είναι ευαίσθητος στον πολύ δυνατό και αυταρχικό τόνο ομιλίας.

 

  • Αξιολόγηση της προσπάθειας.

Ο δυσλεκτικός μαθητής χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο σε σύγκριση με τους συμμαθητές του για κάθε εργασία που απαιτεί ανάγνωση και γραφή. Αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης για όλα τα παιδιά, τότε οι δυσλεκτικοί μαθητές θα είναι οι αδικημένοι της τάξης. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα πιο αποθαρρυντικό για ένα παιδί,  να νιώθει πως οι προσπάθειές του μετρούν ελάχιστα για τον δάσκαλό του!

 

  • Συνεχής ενθάρρυνση.

Ο εκπαιδευτικός επαινεί και ενθαρρύνει με συνέπεια κάθε προσπάθεια του δυσλεκτικού παιδιού, ακόμη και όταν το αποτέλεσμα είναι φτωχό σε σύγκριση με εκείνο της προσπάθειας των άλλων παιδιών.

 

  • Τρόποι εργασίας που δεν προκαλούν υπερβολικό άγχος.

Ο δυσλεκτικός μαθητής δε θα πρέπει να υπερφορτώνεται με γραφική δουλειά για το σπίτι, ώστενα αγχώνεται και να σπαταλά όλο τον ελεύθερο χρόνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει. Στο σχολείο, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η παρουσίαση των εργασιών του με τρόπους δημιουργικούς αλλά μη αγχογόνους.

 

 

 

Λεπενιώτου Χρηστίνα / Παιδοψυχολόγος

Σχετικά Άρθρα