02/03/2018 - Το κινητικά αδέξιο παιδί στο νηπιαγωγείο

Το κινητικά αδέξιο παιδί στο νηπιαγωγείο

   Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με ένα νήπιο, πολλές φορές παρατηρούν  καθυστέρηση στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες δεν αναλογούν στο γενικότερο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Συχνά περιγράφουν   απρόσεχτη ή ανώριμη κινητική συμπεριφορά, ασυντόνιστη κίνηση, με συχνές πτώσεις και αδεξιότητα. Συνήθως το παιδί δε συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν συντονισμό, ενώ ενδέχεται να συνυπάρχουν προβλήματα στο λόγο και στην επικοινωνία  ή δυσκολίες στη διατήρηση προσοχής.

   Οι δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα καθώς και στο συντονισμό, μπορούν να εντοπιστούν από την προσχολική ηλικία , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση. Έτσι, οι γονείς ή οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να προβληματιστούν εάν  το παιδί :

 • δεν είναι επιδέξιο ή ευκίνητο κατά το τρέξιμο, το ανεβοκατέβασμα σκάλας, κά
 • έχει δυσκολία σε παιχνίδια ή κινήσεις που απαιτούν ισορροπία,  
 • πέφτει συχνά πάνω σε αντικείμενα ή άλλα παιδιά που τρέχουν,
 • δυσκολεύεται να πετάξει ή να πιάσει σωστά τη μπάλα,
 • δεν καταφέρνει να κάνει πετάλι στο ποδήλατο,
 • δε συγκρατεί καλά αντικείμενα ( του πέφτουν συχνά από τα χέρια),
 • δε τα καταφέρνει με το κουτάλι,
 • αλλάζει συνέχεια χέρι προτίμησης,
 • δε θέλει να παίζει με κατασκευαστικά παιχνίδια ή παιχνίδια που απαιτούν συναρμολόγηση,
 • δεν του αρέσει η ζωγραφική και το συμβολικό παιχνίδι,
 • πιάνει λάθος το μολύβι και δυσκολεύεται πολύ στις προγραφικές ασκήσεις,
 • δυσκολεύεται με το ψαλίδι ή τα κουμπιά,
 • πραγματοποιεί επικίνδυνες κινήσεις , είναι «απρόσεχτο»
 • μπορεί να παρουσιάζει απόσυρση στα παιχνίδια με άλλα παιδιά ή να έχει έντονα ξεσπάσματα θυμού.

Η έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές κινητικότητας και συντονισμού, βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με την κατάκτηση των βασικών κινητικών προτύπων , τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων με αύξηση της δύναμης, της επιδεξιότητας, της σταθερότητας, της ταχύτητας και της ακρίβειας στις αδρές και λεπτές κινήσεις, την αντίληψη του σωματικού σχήματος και τη θέση του στο χώρο, την προαγωγή των αντιληπτικο-κινητικών λειτουργιών όπως ο  συντονισμός ματιού-χεριού και ο προσανατολισμός - αντίληψη του χώρου. Επιπρόσθετα, προλαμβάνονται μεγαλύτερες δυσκολίες στη μαθησιακή απόδοση και κυρίως στον τομέα της ικανότητας γραφής, όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και συνήθως αποτυγχάνουν και ματαιώνονται .

 

Τμήμα Εργοθεραπείας / ΕΔΘΚ Ορίζοντας

Σχετικά Άρθρα