Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι διαταραχή στη ροή του λόγου η οποία  εμφανίζεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυικού συστήματος,  της αναπνοής, της φωνής  και της άρθρωσης και παρουσιάζεται σαν επανάληψη συλλαβών, φθόγγων ή/και λέξεων ή και επιμηκύνσεις φθόγγων στην αρχή ή στη μέση του λόγου.

Ο τραυλισμός εμφανίζεται στην πορεία της ανάπτυξης του λόγου στα παιδιά αλλά μπορεί να προκληθεί και σε ενήλικες μετά από εγκεφαλικές κακώσεις ή νευρολογικά προβλήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως στην νηπιακή ηλικία, μεταξύ τριών και πέντε ετών και στις περισσότερες περιπτώσεις πριν τα οκτώ χρόνια. Η συχνότητα εμφάνισής του είναι 5% στο γενικό πληθυσμό, ενώ είναι 4 φορές συχνότερος στα αγόρια.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα σαφής εξήγηση των αιτίων που τον προκαλούν , σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως γενετικοί, περιβαλλοντικοί, οικογενειακοί ή ψυχολογικοί. 

Στο κέντρο μας , ο τραυλισμός αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές , με άμεσες ή έμμεσες τεχνικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, σε στενή συνεργασία με τον ψυχολόγο και τον παιδοψυχίατρο. Ιδιαίτερα σημαντική , είναι η συμμετοχή και η βοήθεια όλης της οικογένειας του παιδιού στο πρόγραμμα .

Άρθρα