Λεκτικές και στοματικές δυσπραξίες

Η Λεκτική Δυσπραξία  στα παιδιά είναι μια εξελικτική διαταραχή στο λόγο και την ομιλία που έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να μη μπορεί να ακολουθήσει την απαιτούμενη φωνοτακτική δομή, δηλαδή να τοποθετήσει σωστά (στη σειρά τους) , τους ήχους και τις συλλαβές ,  καθώς και να μην αρθρώνει καλά τους φθόγγους.

Κατά συνέπεια, το παιδί μπορεί να καθυστερήσει να μιλήσει , να χρησιμοποιεί περιορισμένο και πολύ απλουστευμένο λεξιλόγιο και η ομιλία του  να είναι ακατάληπτη.

Συνήθως παραλείπει ή αντιστρέφει συλλαβές ( λεμόνι-«μομόνι»), δυσκολεύεται πάρα πολύ σε λέξεις πάνω από 3 συλλαβές ( παναθηναικός-«παθακανικός») ή σε λέξεις που έχουν συμφωνικά συμπλέγματα ή ακολουθίες φωνηέντων ( αερόστατο- «ερότοτο»).

Ένα άλλο είδος δυσπραξίας είναι η στοματική δυσπραξία, η οποία σχεδόν πάντα συνοδεύεται και από λεκτική δυσπραξία. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ το παιδί μπορεί φυσιολογικά να εκτελέσει τις κινήσεις της μάσησης και της κατάποσης, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες κινήσεις του στόματος ή του λάρυγγα , μετά από εντολή. Για παράδειγμα, το παιδί αδυνατεί, παρά τις προσπάθειες που κάνει, να βγάλει έξω τη γλώσσα του, να την μετακινήσει μέσα στο στόμα, να φουσκώσει τα μάγουλά του, κτλ, μετά από δική μας υπόδειξη.

Η δυσπραξία, λεκτική ή και στοματική, αποτελεί μια διαταραχή που χρειάζεται πολύ χρόνο και δουλειά για να βελτιωθεί, γι΄αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα λογοθεραπείας.

 

Άρθρα