Ειδική Μελέτη Μαθητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για παιδιά με ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αναλόγως την εκπαιδευτική βαθμίδα (δημοτικό ή γυμνάσιο), εντάσσονται από  4 - 7 παιδιά , μετά από αξιολόγηση για την ικανότητα ένταξης στη συγκεκριμένη ομάδα . Η αξιολόγηση και η ένταξη γίνεται  ανάλογα :

  1. τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του παιδιού ,
  2. το γνωστικό –σχολικό επίπεδο, 
  3. το προσωπικό προφίλ, σε συνδυασμό με των υπολοίπων παιδιών

 

Το σύνολο των παιδιών θα αποτελούν πλέον και μια ομάδα, όπου θα αναπτύξουν παράλληλα αντίστοιχα δυναμικά και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν πιστοποιημένη εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ αποτελούν μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου.

Χρησιμοποιείται εξατομικευμένα οπτικοακουστικό υλικό , διδακτικά βιβλία , φυλάδια ασκήσεων και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή , για εξάσκηση στον ελεύθερο χρόνο , υπό την καθοδήγηση και βοήθεια του εκπαιδευτικού-παιδαγωγού.

Παρέχεται  ειδικό τετράδιο καθημερινής επικοινωνίας με τους γονείς, όπου αναγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε , επισημάνσεις και άλλα θέματα που αφορούν την εικόνα του παιδιού.

Διάρκεια: 9 μήνες
Λειτουργία: Δευτέρα έως Παρασκευή / απoγευματινές ώρες

Διαβάστε περισσότερα για τα Ειδικά Τμήματα Μελέτης.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες

Άρθρα