Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου αποτελεί αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (4η έκδοση) της C. Renfrew , από τους Ι. Βογινδρούκα, Α. Πρωτόπαπα, και Γ. Σιδερίδη. Είναι ένα σταθμισμένο και αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης  που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών , προκειμένου να καταμετρηθούν οι λεξιλογικές τους ικανότητες με παράλληλη ψυχομετρική ανάλυση.