Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση

Η Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση αποτελεί καινοτόμο πρόγραμμα του κέντρου μας. Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού με δυσκολίες μάθησης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των Βασικών και Μηχανιστικών Δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της Ανάγνωσης,  της   Γραφής   και των  Μαθηματικών.

Πιο συγκεκριμένα, το παιδί εκπαιδεύεται με σκοπό τη βελτίωση των:

  • Αναγνωστικών του δεξιοτήτων :  αποκωδικοποίηση, αναγνωστική ευχέρεια και ακρίβεια, αναγνωστική κατανόηση.
  • Δεξιοτήτων γραφής : γραφοσυμβολικό επίπεδο, ορθογραφική επεξεργασία, διαχείριση γραφής, παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων: επίλυση λεκτικών προβλημάτων, εκτέλεση πράξεων, αριθμητικοί συνδυασμοί και δεδομένα.

 

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση
  • Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση
  • Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση
Άρθρα