Ε.Δ.Ε.Π

Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής  Προσαρμογής (ΕΔΕΠ)

Σκοπός  του ερωτηματολόγιου αυτού, είναι η αξιολόγηση των προβληματικών συμπεριφορών παιδιών όλων των ηλικιών, από τη νηπιακή έως και την εφηβική.

Πρόκειται για έναν κατάλογο 110 μορφών συμπεριφοράς, οι οποίες αναφέρονται συχνά στο εξελικτικό ιστορικό των παιδιών που παραπέμπονται σε συμβουλευτικά κέντρα. Οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολόγιου δίνονται από πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή με το παιδί (γονείς, εκπαιδευτικός).

Ο αξιολογητής καλείται να δηλώσει κατά πόσο η κάθε συμπεριφορά που αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο αποτελεί σοβαρό, μικρό ή καθόλου πρόβλημα.

Με την  κλίμακα αξιολογείται η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική προσαρμογή του παιδιού. Επιπρόσθετα, στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται και άλλα 14 συμπτώματα τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις βασικές κατηγορίες. Μπορούν επίσης να υπολογισθούν τρία επιμέρους σύνδρομα ενδοπροσωπικής προσαρμογής (άγχος/δυσθυμία/ψυχαναγκασμός, μοναχικότητα/βραδυψυχισμός, ψυχοσωματικές διαταραχές) , καθώς και δύο επιμέρους σύνδρομα διαπροσωπικής προσαρμογής (επιθετικότητα, παραβατικότητα).

Άρθρα
  • Το άγχος  που νιώθει ένα  παιδί  γίνεται παθολογική συμπεριφορά, όταν  αυτό είναι υπερβολικό και επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά και τη λειτουργικότητά του...