Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

 Με τον όρο  Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές(ΔΑΔ) αναφερόμαστε σε μια ομάδα διαταραχών που αφορούν την ανάπτυξη ενός συνόλου πολλαπλών βασικών ικανοτήτων , με κύρια στοιχεία τη δυσκολία στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση .

Οι πέντε βασικές ΔΑΔ είναι ο Αυτισμός, το Σύνδρομο  Asperger, το Σύνδρομο Rett , η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΔ είναι :

  • οι μειωμένες ικανότητες επικοινωνίας : ανάπτυξη λόγου και έκφρασης, κατανόηση εντολών-οδηγιών, πραγματολογικές ικανότητες, διατήρηση βλεμματικής επαφής, χρήση διαλόγου, λεκτική έκφραση και κατανόηση συναισθημάτων – πρόθεσης - χιούμορ, λανθασμένη χρήση κανόνων επικοινωνίας, ηχολαλία, κά
  • οι δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση: έκφραση συναισθήματος, κατανόηση κοινωνικών δεξιότητων και συναλλαγών, προσαρμοστικότητα σε αλλαγές της ρουτίνας τους, ένταξη σε ομάδα, κά
  • το διαταραγμένο παιχνίδι: απουσία συμβολικού παιχνιδιού, εμμονή με αντικείμενα που κυλούν ή  στριφογυρίζουν, στερεοτυπίες στο παιχνίδι
  • οι στερεοτυπίες:  κινητικές στερεοτυπίες (κινήσεις εκκρεμούς του κορμού , τινάγματα χεριών, φτερουγίσματα) , τικς, λεκτικές στερεοτυπίες, εμμονές σε συγκεκριμένα ερεθίσματα (οσμές, ήχοι, γεύσεις)

Η διάγνωση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, γίνεται από παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο.

Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τις Δ.Α.Δ., ωστόσο υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι παρέμβασης με πολύ καλή πρόγνωση- δυνατότητα εξέλιξης- για το μέλλον. Δύναται να χορηγηθεί κατά περίπτωση φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορικών προβλημάτων ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες  συγκεκριμένες δίαιτες, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον παιδίατρο και ειδικό διατροφολόγο/ διαιτολόγο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης με στόχο την καλύτερη δυνατή εξέλιξη του ατόμου με ΔΑΔ, μερικοί από τους οποίους είναι η πρώιμη παρέμβαση, τα ειδικά θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά σχήματα που στηρίζονται σε μεθόδους ( TEECH, ABA, PECS, κά) μέσω διεπιστημονικών ομάδων  αποτελούμενες από παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς,κά. 

  Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, πολύ συχνά  παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα συμπτώματα αυτά αφορούν  τις κοινωνικές δεξιότητες ,την επικοινωνία και τη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο έτος της ζωής τους δεν πραγματοποιούν σημαντικές χειρονομίες. Ακόμα και κατά τους πρώτους μήνες της  ζωής τους,  πολλές φορές δεν αντιδρούν και αποφεύγουν να πραγματοποιούν  βλεμματική επαφή. Μοιάζουν αδιάφορα για τους άλλους ανθρώπους και και συχνά φαίνεται να προτιμούν να είναι μόνα τους. Μπορεί να δέχονται παθητικά τις αγκαλιές και τα χάδια και δεν χαμογελούν.  Δεν ανταποκρίνονται στο όνομά τους  και μερικές φορές, από την "απάθεια" που δείχνουν,φαίνονται σαν να είναι άτομα με προβλήματα ακοής. Επίσης, παρουσιάζουν καθυστέρηση στη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων: δεν αναπτύσσουν λόγο καθόλου μέχρι 16 μηνών ενώ και  κατά τα 2 πρώτα έτη της ζωής τους συνήθως δεν μπορούν να συνδυάσουν δύο-τρεις  λέξεις για να δημιουργήσουν φράση. Άλλα παιδιά ,  χάνουν τις  γλωσσικές ή κοινωνικές δεξιότητες που είχαν προηγουμένως αποκτήσει.  Τέλος, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους ,τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα  φαίνεται πως δεν ξέρουν πώς να παίξουν  με τα παιχνίδια τους  και παρουσιάζουν εμμονές με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή αντικείμενο.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα  για τα πρώιμα σημεία που υποδηλώνουν την πιθανή εμφάνιση αυτισμού σε παιδιά κάτω των 12 μηνών ή για το σύνδρομο Asperger .

 

 

 

 

 

Άρθρα