Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η εργασία, εκτός από μέσο βιοπορισμού, αποτελεί και μέσο προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης.

Είναι, λοιπόν, σημαντική η επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος, δηλαδή αυτού που ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στα ενδιαφέρονται και στις αξίες του κάθε ατόμου.

Στην εποχή μας, ο έφηβος, αλλά και ο ενήλικας έχουν στη διάθεσή τους το επιστημονικό μέσο, που θα τους οδηγήσει στη σωστή επαγγελματική επιλογή: τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πώς πραγματοποιείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει τη χορήγηση των ακόλουθων δοκιμασιών:

  • Τεστ προσωπικότητας 16PF: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και προσδιορίζονται οι άξονες εκείνοι που καθορίζουν τη συμπεριφορά του.

  • Τεστ ικανοτήτων CAB: μέσα από 13 δοκιμασίες, εξετάζονται οι βασικές εκείνες ικανότητες του ατόμου, που θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

  • Τεστ ενδιαφερόντων OVIS: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζεται το ενδιαφέρον του ατόμου για δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένες επαγγελματικές ενασχολήσεις.

  • Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών αξιών: μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, ιεραρχούνται οι επαγγελματικές αξίες από τον εξεταζόμενο.

Από ποιον πραγματοποιείται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πραγματοποιείται από εξειδικευμένο σύμβουλο, πιστοποιημένο από την εταιρεία Ison Psychometrica.

Σε ποιους απευθύνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

  • Σε εφήβους από 14 ετών, που είτε καλούνται να επιλέξουν σχολική κατεύθυνση είτε επιθυμούν να συγκεκριμενοποιήσουν ή ακόμα και να επιβεβαιώσουν την αρχική τους επιλογή.

  • Σε εργαζόμενους μη ικανοποιημένους από την παρούσα επαγγελματική τους επιλογή, που επιθυμούν να στραφούν προς άλλη επαγγελματική κατεύθυνση.

  • Σε ενήλικες πτυχιούχους ή μη, που θέλουν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες ή να επαναπροσδιοριστούν επαγγελματικά.

Τα άτομα που απευθύνονται στο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τρόπο συστηματικό και έγκυρο, χωρίς να παρασυρθούν σε μια πρόχειρη απόφαση κάτω από την πίεση χρόνου ή άλλων εξωγενών παραγόντων.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες