Κινητικές διαταραχές

Οι κινητικές διαταραχές , αφορούν δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παιδί κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στους παρακάτω τομείς:

 

  • Αδρή κινητικότητα – Συντονισμός

Δυσχέρειες σε:
- Βάδιση, τρέξιμο, αναπήδηση κτλ.
- Συντονισμό άνω-κάτω άκρων
- Αμφοτερόπλευρο συγχρονισμό
- Στάση και θέση σώματος
- Ρίψη - πιάσιμο αντικειμένων (μπάλα)
- Κινητικός σχεδιασμός κ.α.

 

  • Λεπτή κινητικότητα

Δυσχέρειες σε:
- Συντονισμό - αντίθεση δακτύλων
- Έλεγχο σταθερότητας και μυικής ισχύος δακτύλων και καρπού
- Λεπτούς χειρισμούς
- Λαβή - σύλληψη αντικειμένων, μολυβιού κ.α.
- Γραφοκινητικές δεξιότητες

 

  • Ισορροπιστικές αντιδράσεις

 

  • Οπτικοκινητικός συντονισμός

             Δυσχέρειες σε:
              Συντονισμό ματιού - χεριού στο χώρο και στο γραφικό χώρο (χαρτί)

 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με ένα νήπιο, πολλές φορές παρατηρούν  καθυστέρηση στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες δεν αναλογούν στο γενικότερο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.

Συχνά περιγράφουν   απρόσεχτη ή ανώριμη κινητική συμπεριφορά, ασυντόνιστη κίνηση, με συχνές πτώσεις και αδεξιότητα.

 Συνήθως το παιδί δε συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν συντονισμό, ενώ ενδέχεται να συνυπάρχουν προβλήματα στο λόγο και στην επικοινωνία  ή δυσκολίες στη διατήρηση προσοχής.

 

Οι δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα καθώς και στο συντονισμό, μπορούν να εντοπιστούν από την προσχολική ηλικία , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση.

 

 Η έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές κινητικότητας και συντονισμού, βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με την κατάκτηση των βασικών κινητικών προτύπων , τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων με αύξηση της δύναμης, της επιδεξιότητας, της σταθερότητας, της ταχύτητας και της ακρίβειας στις αδρές και λεπτές κινήσεις, την αντίληψη του σωματικού σχήματος και τη θέση του στο χώρο, την προαγωγή των αντιληπτικο-κινητικών λειτουργιών όπως ο  συντονισμός ματιού-χεριού και ο προσανατολισμός - αντίληψη του χώρου.

 

Αν παρατηρείτε κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες στην καθημερινότητα   του παιδιού σας , είναι σκόπιμο αρχικά να μιλήσετε  με τον παιδίατρό σας και τον εκπαιδευτικό του παιδιού (πχ νηπιαγωγό) που γνωρίζει καλά το παιδί σας και τις επιμέρους δεξιότητες ή δυσκολίες του και στη συνέχεια να αναζητήσετε έγκαιρα την αξιολόγηση των δυσκολιών του παιδιού σας από έναν εργοθεραπευτή.

 

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Κινητικές διαταραχές
  • Κινητικές διαταραχές
  • Κινητικές διαταραχές
  • Κινητικές διαταραχές
  • Κινητικές διαταραχές
  • Κινητικές διαταραχές
Άρθρα