Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα νηπιακής και παιδικής ηλικίας με στόχο την εκπαίδευση σε δεξιότητες συνεργασίας,  αλληλεπίδρασης, κατανόησης και ακολουθίας εντολών και κανόνων, συγκέντρωσης, διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού στρεσσογόνων καταστάσεων, διαχείριση ήττας, κά. Εφαρμόζεται κυρίως μέσω συμβολικού παιχνιδιού, social stories  και role-playing , από παιδοψυχολόγο σε ατομική βάση. Αποτελεί άριστο μέσο για παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς και δυσκολίες κοινωνικοποίησης , όπως παιδιά επιθετικά, παιδιά ντροπαλά, με δυσκολία στο να κάνουν φίλους, με υπερκινητικότητα ή παρορμητικότητα, παιδιά με δυσκολίες ένταξης στο σχολικό περιβάλλον ή με μειωμένη αυτοεκτίμηση.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
  • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση
Άρθρα