ΑνΟμιλο 4

Το Τεστ  ΑΝίχνευσης διαταραχών ΟΜΙλίας και ΛΟγου για παιδιά 4 χρονών είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης διαταραχών ομιλίας και λόγου για παιδιά από 3,9 έως 4,6 ετών . Αξιολογεί πρώιμες διαταραχές στο λόγο ή στην ομιλία, όπως δυσκολίες στην άρθρωση φθόγγων και συμφωνικών συμπλεγμάτων, λεξιλόγιο και κατανόηση προφορικού λόγου, ροή ομιλίας και ποιότητα φωνής, κά. Απαραίτητο μέσο για την πρώιμη λογοπεδική παρέμβαση.