Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ (Κ.Ψ.Μ)

Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ , (Δ.&Γ. Ζάχος, 1998) αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο - δυσλεξίας , καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα  γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό.

Απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των 3 τάξεων του Γυμνασίου.

Αποτελείται  από 8 τομείς: Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή, Οπτική διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.

Άρθρα