Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απώτερο σκοπό της έχει την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την χρησιμοποίηση του παιχνιδιού και των σκόπιμων δραστηριοτήτων (ΑΟΤΑ, 1976).

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση δυσκολιών που εμφανίζονται στους παρακάτω τομείς:

# Κινητικός τομέας

 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
 • Αδρή κινητικότητα
 • Ισορροπία, στάση σώματος
 • Αντίληψη της θέσης του σώματος στο χώρο
 • Συντονισμός των κινήσεων
 • Λεπτή κινητικότητα & ειδικότερα:
  • Συντονισμός των δακτύλων
  • Οπτικοκινητικός συντονισμός
  • Γραφοκινητική, σύλληψη-έλεγχος μολυβιού, αντιγραφική ικανότητα, οργάνωση γραφικού χώρου

# Τομέας Γνωστικών και αντιληπτικών λειτουργιών

 • Προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο
 • Οπτική αντίληψη, εντοπισμός, διάκριση
 • Ακουστική αντίληψη, διάκριση και διαφοροποίηση
 • Οπτική και ακουστική μνήμη
 • Αντίληψη χρωμάτων, σχημάτων και αντικειμένων
 • Λογικής σκέψη και λογικές σειρές
 • Σειροθέτηση
 • Δεξιότητες μάθησης

# Τομείς καθημερινής ζωής

 • Δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης όπως σίτιση, ένδυση, υπόδυση, εκπαίδευση τουαλέτας
 • Δραστηριότητες που αφορούν τη συναλλαγή με το περιβάλλον.

# Τομέας της Συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης

 • Συγκέντρωση και διατήρηση προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Παρορμητικότητα
 • Εύκολη ματαίωση
 • Αυτοεικόνα – αντίληψη του εαυτού
 • Κοινωνικές δεξιότητες

# Αισθητηριακός τομέας
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που δείχνουν υπερβολική ευαισθησία στο άγγιγμα, σε ήχους ή και θορύβους, προτιμούν ή αποφεύγουν συστηματικά συγκεκριμένες υφές ή τροφές, αποφεύγουν δραστηριότητες όπως χτένισμα ή βούρτσισμα δοντιών, αποφεύγουν παιχνίδια που απαιτούν έντονη κινητική δραστηριοποίηση, δεν τους αρέσουν ή φοβούνται δραστηριότητες στην παιδική χαρά.

Ο Πτυχιούχος Εργοθεραπευτής έχει τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις ώστε να πραγματοποιήσει αξιολόγηση και να εφαρμόσει στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες και μεθόδους για την επίτευξη του καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ειδικότερα χρησιμοποιεί την κλινική παρατήρηση, τη συνέντευξη, ειδικές αξιολογητικές μεθόδους και χορηγεί σταθμισμένα ή μη τεστ, προκειμένου να εκτιμήσει τις δεξιότητες / ικανότητες που υπολείπονται και στη συνέχεια να θέσει τους στόχους σχεδιάζοντας έτσι το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

Επιλέγει και προσαρμόζει τα θεραπευτικά μέσα και τις μεθόδους που θα ακολουθήσει και εφαρμόζει εξατομικευμένα τεχνικές και εργαλεία ανά περίπτωση.

Παράλληλα, παρεμβαίνει στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου για να το προσαρμόσει ή να το εκπαιδεύσει συμβάλλοντας ολιστικά στη μέγιστη λειτουργικότητα του ατόμου.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από το Τμήμα Εργοθεραπείας του κέντρου μας ή περιηγηθείτε στο blog για να δείτε περισσότερες δραστηριότητες και άρθρα

Περισσότερες φωτογραφίες
 • Εργοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Αίθουσα Εργοθεραπείας
 • Αίθουσα Εργοθεραπείας
 • Αίθουσα Εργοθεραπείας
 • Αίθουσα Εργοθεραπείας
Άρθρα