Σχολές Γονέων

Λίγα λόγια για τη Σχολή Γονέων...

Η Σχολή Γονέων εκπαιδεύει τους γονείς ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια.

Αφορά στην κατανόηση, στήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Οι γονείς αποκτούν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος.

Η Σχολή Γονέων είναι μια ομάδα γονέων με δυναμική που μέσα από τη βιωματική αλληλεπίδραση, το παιχνίδι ρόλων, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, λειτουργεί ως ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για τους γονείς.

Με ποιον τρόπο θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου στην ομάδα;

Η συμμετοχή των γονέων στην ομάδα τους παρέχει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλους γονείς των οποίων τα παιδιά βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες. Οι γονείς μεταξύ τους μοιράζονται συναισθήματα, ανταλλάσσουν προβληματισμούς και απόψεις, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από τον Ψυχολόγο-συντονιστή της ομάδας ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες.

Ποια είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος;

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 10-12 συναντήσεις. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα(ανά δεκαπενθήμερο) και έχουν διάρκεια 1 ½ ώρα.

Πού απευθύνεται;

Η ομάδα γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας

προσχολικής (3-6 ετών)

σχολικής  (6,5 -12 ετών)

εφηβικής (12-16 ετών).

 

Ποια είναι η σύσταση της ομάδας;

Η ομάδα αποτελείται από 5-8 γονείς και συντονίζεται από Ψυχολόγο. Τα μέλη που θα συμμετάσχουν  επιλέγονται από τον Ψυχολόγο μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και είναι γονείς παιδιών με κοινές δυσκολίες & σε κοντινές ηλικίες

Βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσει:

 • Σωματική-Ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού
 • Συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
 • Οριοθέτηση/Χειρισμοί «δύσκολων» συμπεριφορών
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ανάπτυξη προσωπικής οργάνωσης
 • Σύνδεση σχολείου-οικογένειας
 • Η δυναμική της οικογένειας
 • Συμπεριφορές ή/και δυσκολίες που είναι οιωνός για υποκείμενη παθολογία
 • Αδελφική σχέση
 • Σχέση/Επικοινωνία γονέα-παιδιού
 • Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών και τα κοινά χαρακτηριστικά τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων , η θεματολογία διαμορφώνεται ανάλογα. Μάλιστα, η θεματολογία δεν παραμένει στατική, αλλά αναμορφώνεται βάσει των αναγκών και επιθυμιών της εκάστοτε ομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στόχος της Σχολής Γονέων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση να ακυρώσει το ρόλο και την αξία της εξατομικευμένης Συμβουλευτικής γονέων και ατομικής Ψυχοθεραπείας.Η Σχολή Γονέων, απεναντίας, ενδέχεται να βοηθήσει γονείς που αγνοούν ή/και φοβούνται την αξία της ατομικής επίσκεψης σε Ψυχολόγο , να γνωρίσουν τα οφέλη μιας τέτοιου είδους παρέμβασης, να ακούσουν και να δουν ότι δεν είναι οι μόνοι με δυσκολίες&να μοιραστούν τα προβλήματά τους

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
 • Σχολές Γονέων
Άρθρα