Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

 

Χρήση

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.orizontastherapy.gr συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων χρήσης του. Όλο το περιεχόμενο του  δικτυακού μας τόπου παρέχεται στους επισκέπτες για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Σε κάθε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον παρών δικτυακό τόπο.  

Περιεχόμενο & Αποποίηση ευθυνών

Ο παρών ιστότοπος www.orizontastherapy.gr προσπαθεί να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και ενημερώσεις στους επισκέπτες του. Η αναφορά σε υπηρεσίες, μεθόδους, συμβουλές , χειρισμούς, κά, γίνεται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν αποτελεί από μέρους μας υιοθέτηση και σύσταση χρήσης αυτών. Ενδεχομένως κάποιες πληροφορίες να παρέχουν ανακρίβιες ή τυπογραφικά λάθη. Ο παρών ιστότοπος  χρησιμοποιεί συνδέσμους με κατεύθυνση άλλες ιστοσελίδες (links). Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν κάνετε χρήση των συνδέσμων αυτών αναφορικά με την προστασία προσωπικών σας δεδομένων και δεδομένων cookies. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα περιεχόμενα και τις πολιτικές προστασίας των εξωτερικών συνδέσμων. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για σφάλματα χωρίς περιορισμούς είτε πρόκειται για παρεπόμενες τυχαίες ζημιές, απώλεια κερδών , εσόδων, καθυστερήσεις, χαμένες επικοινωνίες διαμέσου του ιστότοπου, ακόμα και αν έχουμε προειδοποιηθεί εγγράφως ή προφορικώς για αυτές. Με την χρήση του ιστότοπου www.orizontastherapy.gr δίνετε την συγκατάθεσή σας για όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Ιατρική αποποίηση

Η ιστοσελίδα www.orizontastherapy.gr δε στοχεύει στην παροχή κανενός είδους ιατρικής συμβουλής και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει σε καμιά περίπτωση την ευθύνη για ανακρίβειες σε ιατρικά θέματα. Αν αναζητείτε ιατρικές συμβουλές, απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν υπεύθυνα.

Προσωπικά Δεδομένα

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσετε επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου προορίζονται αποκλειστικά για την χρήση επικοινωνίας μαζί σας καθώς επίσης και καλύτερης εξυπηρέτησής σας. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που μας υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εάν κάποια στοιχεία ή πληροφορίες που μας έχετε αποστείλει έχουν αλλάξει ή θα αλλάξουν στο μέλλον, οφείλετε να μας ενημερώσετε.

Πνευματικά Δικαιώματα, εμπορικά σήματα και περιεχόμενο

Τα σήματα και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου www.orizontastherapy.gr . Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδιανομή και αναδημοσίευση του περιεχομένου άρθρων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς έγγραφη συγκατάθεση των διαχειριστών του ιστότοπου www.orizontastherapy.gr. Οποιαδήποτε λογότυπα, σήματα εταιριών , προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο τρίτων , που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ούτω κάθε εξής. Η ιστοσελίδα δεν συνδέεται με οποιονδήποτε από τους κατόχους οποιονδήποτε δικαιωμάτων και έτσι δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικού που προστατεύεται με άλλο τρόπο.

Καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η διαχείριση ελέγχει συστηματικά το περιεχόμενο του ιστότοπου www.orizontastherapy.gr  ώστε να μην υπάρξει καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση όμως που θεωρείται πως υπάρχει σε κάποιο σημείο του ιστότοπου καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, προκειμένου να ελέγξουμε εκ νέου το συγκεκριμένο υλικό. Αν όντως η ανησυχία σας είναι βάσιμη τότε το υλικό θα διαγραφεί ενώ θα παραμείνει μόνο σε περίπτωση που ο δημιουργός του επιθυμεί.