Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Οι Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων "Social Skills" λειτουργούν στο κέντρο μας από το Μάιο του 2009 και απαρτίζονται από παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ένταξη ενός παιδιού σε συγκεκριμένη ομάδα γίνεται βάσει της ηλικίας του και των εξατομικευμένων στόχων που θέτουμε για το κάθε παιδί. Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται με συχνότητα μίας συνάντησης ανά εβδομάδα, με συντονίστρια παιδοψυχολόγο του κέντρου.

    Κάθε παιδί, πριν την ένταξή του σε συγκεκριμένη ομάδα , αξιολογείται από την ψυχολόγο. Αυτό γίνεται σε ατομικό  ραντεβού ή - στην περίπτωση που το παιδί παρακολουθεί αποκαταστασιακό πρόγραμμα στο κέντρο μας - κατά τη διάρκεια άλλης συνεδρίας. Σε αυτή την περίπτωση,  πραγματοποιείται συνάντηση με τον ή τους θεραπευτές που δουλεύουν με το παιδί, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι ένταξής του στη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος, οι γονείς ενημερώνονται για την εξέλιξη του παιδιού τους στην ομάδα, σε συνάντηση με την υπεύθυνη ψυχολόγο.

   Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμόρφωσης, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας, η αυτογνωσία, η βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών που συμμετέχουν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για λεπτομερέστερες επεξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων μας.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Άρθρα
  • Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD) είναι ένα νέο ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο, ένα ομαδικό ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα ,ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δυσκολιών που συχνά αντιμετωπίζουν παιδιά με χαμηλή αυτοεκτ...
  • Το πρόγραμμα «Ομάδες Εφήβων» απευθύνεται σε εφήβους που προσπαθούν να διαχειριστούν θέματα της καθημερινότητας τους αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση.
  • Με τον όρο  Νοητική Υστέρηση αναφερόμαστε σε μια παθολογική κατάσταση , όπου η νοητική ικανότητα χαρακτηρίζεται ως χαμηλότερη από τον μέσο όρο των ατόμων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας
  • Τα άτομα με σύνδρομο Asperger, διακρίνονται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κάθε άτομο με το σύνδρομο αυτό παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με κάποιο άλλο
  • Ήμουν 6 μηνών όταν η μητέρα παρατήρησε ότι δεν μου άρεσαν πια οι αγκαλιές και ότι κοκάλωνα κάθε φορά που με κρατούσε. Λίγους μήνες αργότερα η μητέρα προσπάθησε να με πάρει αγκαλιά κι εγώ την ...