Συνεργασία με σχολεία

Η Διεπιστημονική Ομάδα του κέντρου μας, μέσω των υπευθύνων θεραπευτών και μετά τη συναίνεση των γονέων,  παραμένει στη διάθεσή του σχολικού πλαισίου του κάθε παιδιού προκειμένου να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις τυχόν δυσκολίες του, να καθοδηγήσει ή και να συμβουλέψει τον εκπαιδευτικό  πάνω σε θέματα που το αφορούν , προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του παιδιού .

Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικώς ή και με γραπτές ενημερώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις , επισκεπτόμαστε οι ίδιοι , το σχολικό πλαίσιο προκειμένου να μιλήσουμε από κοντά με τους εκπαιδευτικούς.

Επιπρόσθετα, το κέντρο προσφέρει κατά καιρούς υπεύθυνες ενημερώσεις στους διδάσκοντες ή στους γονείς, μέσα στα σχολεία,  για θέματα ειδικής αγωγής , καθώς θεωρούμε κύριο καθήκον μας να πληροφορήσουμε το σύνολο των γονέων και των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιληφθούν έγκαιρα τυχόν διαταραχές σε  παιδιά και για το πώς αυτές αντιμετωπίζονται.

Τέλος, στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα του κέντρου μας, προσφέρουμε μέσα στα σχολεία και κατόπιν συνεννόησης, δωρεάν αξιολογήσεις  δεξιοτήτων μάθησης και  λόγου. 

Άρθρα