Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Το "Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας" είναι ένα έγκυρο και σταθμισμένο αξιολογητικό μέσο το οποίο καταμετρά την αναγνωστική ικανότητα παιδιών που ανήκουν κυρίως στην πρώτη σχολική ηλικία, προκειμένου να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση.

Άρθρα