Προβλήματα Συμπεριφοράς

Στο κέντρο μας μπορούμε να υποστηρίξουμε θεραπευτικά τα παιδιά  και τους εφήβους  που εμφανίζουν  προβλήματα ή διαταραχές στη συμπεριφορά τους μέσα στην οικογένεια, απέναντι στους γονείς ή στα αδέλφια τους ή στις κοινωνικές συναναστροφές τους (σχολείο, φίλους, ομάδες) όπως:

  • επιθετικότητα
  • ανυπακοή
  • παρορμητικότητα
  • καταστροφική διάθεση
  • εχθρότητα
  • αρνητισμός
  • εριστική διάθεση
  • διαταρακτικότητα
  • εκρήξεις θυμού
  • παραβατικότητα
Άρθρα