Μαθησιακές δυσκολίες / Δυσλεξία

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) είναι ένα από τα πιο συχνά αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά  κατά τη σχολική ηλικία. Οι ειδικές αυτές δυσκολίες, παράλληλα προβληματίζουν και απασχολούν έντονα τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Σε παλαιότερα χρόνια, συνήθως απέδιδαν τους όρους «αδιαφορία» ή «τεμπελιά» σε κάθε είδους δυσκολία στη μάθηση, ενώ πλέον οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας τομέας διαρκούς έρευνας και ενδιαφέροντος από πληθώρα ειδικών επιστημόνων.

Σήμερα, έχουν εντοπισθεί, αξιολογηθεί και κατανομαστεί διάφορα είδη Μαθησιακών Δυσκολιών, ενώ ταυτοχρόνως έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ειδικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέθοδοι παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους, ωφελόντας έτσι σημαντικά το κάθε παιδί  με Μ.Δ.

Και ενώ οι πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις ότι έχουμε να κάνουμε με Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται μόλις το παιδί ξεκινήσει το σχολείο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση, να γνωρίζουν και να κατανοούν, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς τις πρώιμες ενδείξεις ύπαρξης Μ.Δ. κατά την πρώτη παιδική και προσχολική ηλικία .

Οι  τύποι των μαθησιακών δυσκολιών συχνά ομαδοποιούνται ανάλογα με το σύνολο των ικανοτήτων του παιδιού στο σχολείο ή με τη νοητική αδυναμία.

 Ορισμένοι από τους κοινούς τύπους  των Μ.Δ  είναι οι :

Η δυσλεξία αφορά τις δυσκολίες για την απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Οι δύο βασικοί τύποι της δυσλεξίας είναι η ειδική ή εξελικτική δυσλεξία (η οποία διακρίνεται σε ακουστική και οπτική) και η επίκτητη.Τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, τους αριθμούς, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και την οπτική επεξεργασία.

Υπάρχουν δύο τύποι μαθησιακών δυσκολιών που συνδέονται με την ανάγνωση. Σημάδια  δυσκολιών στην ανάγνωση  περιλαμβάνουν προβλήματα με την αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων, με την κατανόηση των νοημάτων και των ιδεών, με την ταχύτητα στην ανάγνωση και με την άνεση γενικών δεξιοτήτων στο λεξιλόγιο

Οι μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζονται στη γραφή μπορεί να σχετίζονται με τη φυσική πράξη της γραφής ή την πνευματική δραστηριότητα της κατανόησης και σύνθεσης πληροφοριών. Το βασικό πρόβλημα της γραφής αναφέρεται στη φυσική δυσκολία που έχει να κάνει με το σχηματισμό λέξεων και γραμμάτων. Εκφραστική δυσκολία στη γραφή υποδεικνύει μια προσπάθεια για οργάνωση της σκέψης γραπτώς. Η δυσκολία στην εκμάθηση της γραφής γλωσσών περιλαμβάνει προβλήματα που σχετίζονται με την καθαρότητα και τη συνέπεια της γραφής,την αντιγραφή γραμμάτων και λέξεων, τη συνέπεια ορθογραφίας και τέλος,τη γραπτή οργάνωση και συνοχή των λέξεων.

Τα άτομα με μαθ. δυσκολία, παρουσιάζουν δυσχέρειες στην απομνημόνευση και την οργάνωση των αριθμών, των σημείων λειτουργίας αλλά και την επίλυση των μαθηματικών πράξεων. Πιθανόν να παρουσιάζουν και δυσχέρειες στην καταμέτρηση  και την εκμάθηση της ώρας.

 

Τμήμα Ειδικής Μαθησιακής Παρέμβασης / ΕΔΘΚ Ορίζοντας                

Λεπενιώτου Χρηστίνα

Παιδοψυχολόγος / Σύμβουλος Ε.Π

 

Διαβάστε επίσης:  Τι είναι η Δυσλεξία; 

Άρθρα