13/03/2018 - Τι είναι η Δυσλεξία ;

Τι είναι η Δυσλεξία ;

Η δυσλεξία είναι μια νευρολογική διαταραχή, συχνά με κληρονομική βάση, η οποία δεν σχετίζεται με αισθητηριακές ή νευρολογικές βλάβες, ψυχιατρικά προβλήματα και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ο βαθμός σοβαρότητας και τα συμπτώματα της, ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και διαφοροποιουνται ανάλογα με την ηλικία.

Η δυσλεξία δεν εμφανίζεται ξαφνικά κάποια στιγμή στη ζωή του ατόμου, ούτε εξαφανίζεται μετά από χρόνια, αλλά είναι μια εγγενής δυσκολία, η οποία χαρακτηρίζει το άτομο σε όλη τη ζωή του.

Αυτό δε σημαίνει ότι τα συμπτώματά της δεν αντιμετωπίζονται : μέσα από ειδικά προγράμματα αποκατάστασης, το δυσλεξικό άτομο μπορεί να βελτιωθεί στους τομείς εκείνους που υστερεί.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα των χαρακτηριστικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα δυσλεξικό παιδί. Αυτό δε σημαίνει ότι κάθε παιδί θα αντιμετωπίσει υποχρεωτικά όλες τις δυσκολίες, ούτε ότι οι δυσκολίες αυτές θα είναι το ίδιο σοβαρές για όλα τα παιδιά, ακόμα και για το ίδιο το παιδί σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξής του…

 

Προσχολική ηλικία – Πρώιμες ενδείξεις

 • Οικογενειακό ιστορικό (ειδικής) μαθησιακής δυσκολίας
 • Προβλήματα στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, όπως καθυστέρηση στο λόγο, δυσκολίες στην άρθρωση, αδυναμία ανάκλησης λέξεων και χρήση υποκατάστατων λέξεων
 • Δυσκολία στην εκμάθηση παιδικών τραγουδιών με ομοιοκαταληξία
 • Σύγχυση εννοιών τόπου και χώρου
 • Δυσκολία στις ακολουθίες και στην αλληλοδιαδοχή
 • Αδεξιότητα στις κινήσεις

 

Σχολική ηλικία

Α. Δυσκολίες στην ανάγνωση

 • Αργή, διστακτική και μονότονη ανάγνωση, με συλλαβισμό λέξεων και συχνές επαναλήψεις
 • Αγνόηση σημείων στίξης
 • Παρατονισμός λέξεων
 • Χάσιμο της σειράς ή/και της θέσης στο κείμενο – χρησιμοποίηση δακτύλου ψς αντισταθμιστική στρατηγική
 • Αντικαταστάσεις , παραλείψεις, αντιμεταθέσεις και προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών ή/και λέξεων
 • Ύπαρξη συναισθηματικής έντασης
 • Δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου

Β. Δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία

 • Παράλειψη τόνων ή παρατονισμός λέξεων
 • Παράλειψη σημείων στίξης
 • Κατάργηση ορίων μεταξύ λέξεων ή/και τεμαχισμός λέξεων
 • Ακατάλληλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων
 • Αντικαταστάσεις , παραλείψεις, αντιμεταθέσεις ή/και προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών ή/και λέξεων
 • Καταληκτικά ή /και θεματικά ορθογραφικά λάθη
 • Δυσκολίες στην αντιγραφή
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση

Γ.  Άλλες Δυσκολίες

 • Δυσκολίες στα μαθηματικά : σύγχυση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων που μοιάζουν οπτικά, δυσκολία στην εκμάθηση πινάκων πολλαπλασιασμού
 • Δυσκολία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
 • Δυσκολίες στον χρονικό και στον τοπικο-χωρικό προσανατολισμό
 • Αδυναμία ανάκλησης λέξεων , ακόμα και οικείων, στον προφορικό λόγο
 • Αδεξιότητα στις κινήσεις
 • Έλλειψη οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Συναισθηματικές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς

 

Παρά τις δυσκολίες στους παραπάνω τομείς, τα δυσλεξικά παιδιά μπορούν να μάθουν και να προοδεύσουν με ένα διαγορετικό από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.

Η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας είναι σημαντική όχι μόνο για την αντιμετώπιση των καθ’αυτών μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και για την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση τους δυσλεξικού μαθητή.

 

Τμήμα Ειδικής Μαθησιακής Παρέμβασης/ ΕΔΘΚ Ορίζοντας                   

Σκιαδαρέση Γεωργία

Ψυχολόγος Μ.Sc

Ειδική Ψυχοπαιδαγωγός

Περισσότερες φωτογραφίες
 • Τι είναι η Δυσλεξία ;
Σχετικά Άρθρα