22/03/2018 - Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα ονομάζουμε τη μειωμένη ακουστική ικανότητα ενός ατόμου, η οποία προκαλείται από βλάβη στο όργανο της ακοής, το αυτί. Οφείλεται συνήθως σε γενετικούς παράγοντες ή σε περιβαλλοντολογικούς ( λόγω τραυματισμών, λοιμώξεων, φαρμάκων),αλλά σε ένα ποσοστό σε άγνωστους λόγους.

Στα παιδιά η συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος είναι 3-4% και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας τους, αλλά και στη γενικότερη εξέλιξή τους.

Ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης, δηλαδή το βαθμό βαρηκοΐας, αλλά και την ηλικία εμφάνισης,  η λογοθεραπευτική αποκατάσταση  στοχεύει στην προαγωγή της ακουστικής αντίληψης και διάκρισης, στην κατανόηση του προφορικού λόγου και στην παραγωγή ομιλίας και λόγου.

Εκπαιδεύει το παιδί στην ορθή άρθρωση, φώνηση και προσωδία αλλά και στην επεξεργασία του λόγου (σύνταξη, μορφολογία, λεξιλόγιο). Σε σοβαρότερες καταστάσεις εκπαιδεύει το παιδί στη χρήση ακουστικών, κοχλιακών εμφυτευμάτων, συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας ή νοηματικής γλώσσας.

Σχετικά Άρθρα