Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων, κηδεμόνων και οικογένειας έχει ως κυρίαρχο στόχο τη στήριξη του γονέα που αντιμετωπίζει μικρές ή μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το παιδί του ή που καλείται να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την αρμονία της οικογένειάς του και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν.

  Ο ειδικός ο οποίος αναλαμβάνει τη συμβουλευτική, ακούει , καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους γονείς, ώστε μέσα από συγκεκριμένα βήματα, συμβουλές ή τεχνικές να βρουν καταλληλότερους ή διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Οι γονείς καταφέρνουν έτσι να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους ή τις ενδεχόμενες λάθος συμπεριφορές τους και να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιδί τους.

  Η συμβουλευτική γίνεται σε ατομικό επίπεδο με τον ένα γονέα ή και με τους δύο γονείς μαζί, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Οι συναντήσεις αρχικά είναι συνήθως εβδομαδιαίες ή ανά 15/θήμερο και πολλές φορές γίνονται παράλληλα με το ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα ή τη ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού .

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Γραφείο Ψυχολόγου
Άρθρα