Καθυστέρηση Λόγου / Ομιλίας

Καθυστέρηση λόγου σημαίνει ότι οι λέξεις ή οι προτάσεις δεν γίνονται κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του παιδιού. Αντίστοιχα, καθυστέρηση ομιλίας σημαίνει ότι μερικοί φθόγγοι δεν παράγονται σωστά στην ανάλογη ηλικία.

Ένα παιδί μαθαίνει να παράγει τους πιο εύκολους φθόγγους πρώτα και τους δυσκολότερους αργότερα, φθάνοντας έως την έναρξη του σχολείου, όπου θα πρέπει να παράγει όλους τους φθόγγους της γλώσσας μας . Ταυτόχρονα, θα πρέπει σταδιακά και αναλόγως της ηλικίας του, να παράγει λέξεις και στη συνέχεια προτάσεις, να κατανοεί τις εντολές , να έχει ορθή σύνταξη και αργότερα να εκφράζεται και να είναι κατανοητός ο λόγος του.

Η σωστή ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας ενός παιδιού, χαρακτηρίζεται από κάποια βασικά αναπτυξιακά ορόσημα , που το παιδί θα πρέπει να κατακτήσει ανάλογα με την ηλικία του.

Για παράδειγμα, όταν το παιδί μας είναι :

  • ενός έτους και δεν επαναλαμβάνει συλλαβές (τα-τα, μα-μα, ντα-ντα), έστω και χωρίς νόημα.
  • 18 μηνών και δεν λέει καμία λέξη με νόημα.
  • 2,5 χρονών και λέει λιγότερες από 8 -10   λέξεις,
  • 2,5 χρονών και  δεν φτιάχνει απλές προτάσεις δύο λέξεων (« μαμα  νανι »).
  • 3 χρονών και δεν σχηματίζει απλές προτάσεις.
  • 3,5 χρονών  και δεν το καταλαβαίνουν όταν μιλάει.
  • 4 χρονών και δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα.

θα πρέπει να συμβουλευτείτε (εκτός από τον Παιδίατρό σας , που θα ελέγξει τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού ) έναν Λογοθεραπευτή , προκειμένου να αξιολογήσει την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού.

Παράλληλα, θα πρέπει να εκτιμηθεί το επίπεδο της ακουστικής οξύτητας του παιδιού, καθώς πολλές φορές οι συχνές ωτίτιδες, οι αλλεργίες ή τα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε ελαφρά ακουστική απώλεια. Η ιατρική εξέταση και ο ακουολογικός έλεγχος, είναι απαραίτητα πριν την εφαρμογή του κατάλληλου λογοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης.  

 

Άρθρα