ΦΩΤΑΔΥΣ 5-6

Το Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 - 6 ετών και περιλαμβάνει οκτώ ψυχομετρικές υποκλίμακες για παιδιά του Νηπιαγωγείου. Είναι ένα σταθμισμένο τεστ αξιολόγησης της  φωνολογικής επεξεργασίας πληροφοριών, της οπτικής προσοχής και των ειδικών παραμέτρων για την επιτυχή μάθηση του γραπτού λόγου, προκειμένου να εντοπιστούν τάσεις εμφάνισης δυσλεξικής συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Άρθρα