ΠροΑναΓράφω

Το ΠροΑναΓράφω , εκτός από μία ολοκληρωμένη μέθοδο προσέγγισης της νευροψυχολογικής ωριμότητας και της γραφοφωνολογίας  σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αποτελεί και ένα αξιολογητικό μέσο, που επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού στους παρακάτω τομείς:

Ψυχοκινητικότητα

  1. Δόμηση του σωματικού σχήματος
  2. Προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο
  3. Διάκριση δεξιού – αριστερού
  4. Σειροθέτηση
  5. Οπτικοκινητικό συντονισμό


Μνήμη:

  1. Ακουστική μνήμη
  2. Οπτική μνήμη
  3. Μνήμη ακολουθιών


Γραφο-φωνολογία

  1. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα/ αναγνωστική διαδικασία
  2. Γραφο-φωνολογική ενημερότητα/ διαδικασία γραφής
Άρθρα