ΠΑΙΣ

Το  "ΠΑΙΣ"  αποτελεί πρότυπη και σταθμισμένη αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης των διαταραχών επικοινωνίας του αυτιστικού φάσματος για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως και 4 ετών. Το συγκεκριμένο τεστ ανίχνευσης παιδιών με διαταραχή στο αυτιστικό φάσμα έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και σχεδόν τέλεια ειδικότητα. Το Ειδικό Θεραπευτικό Κέντρο  Ορίζοντας   αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο στη χορήγηση της δοκιμασίας "ΠΑΙΣ" / Υπό την αιγίδα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Β΄ Παιδιατρική Κλινική

Άρθρα