Θεραπείες Κατ' Οίκον

Απευθύνεται σε άτομα που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, δεν μπορούν να προσέλθουν στο κέντρο μας για την πραγματοποίηση των θεραπευτικών τους συνεδριών. Την εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος την αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι θεραπευτές που εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες στο κέντρο μας, πάντα κάτω από το σχεδιασμό και την εποπτεία της επιστημονικής μας ομάδας