09/07/2018 - Γρήγορες Απαντήσεις #2: Τι είναι η ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ ;

Γρήγορες Απαντήσεις #2:

Τι είναι η  ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ ;

 

   Η Δυσγραφία αποτελεί  μια νευρολογικής φύσεως  διαταραχή η οποία πρωτοεμφανίζεται με την έναρξη εκμάθησης της γραφής, δηλαδή κατά την νηπιακή ηλικία.

Αποτελεί μια μαθησιακή δυσκολία και μπορεί να σχετίζεται με τη φυσική πράξη της γραφής ή την πνευματική δραστηριότητα της κατανόησης και της σύνθεσης πληροφοριών .                                                                                        

 Το βασικό πρόβλημα της γραφής αναφέρεται στη φυσική δυσκολία που σχετίζεται  με τον σχηματισμό των λέξεων και των γραμμάτων, ενώ παράλληλα, η πιθανή εκφραστική δυσκολία στη γραφή, υποδεικνύει την προσπάθεια για οργάνωση των σκέψεων σε χαρτί.

Η δυσκολία  στην εκμάθηση της γραφής, περιστρέφεται  γύρω από την ίδια την πράξη της γραφής και περιλαμβάνει προβλήματα που σχετίζονται με :

  • την καθαρότητα και τη συνέπεια της γραφής
  • την ακριβή αντιγραφή των γραμμάτων και των λέξεων
  • τη συνέπεια της ορθογραφίας
  • τη γραπτή οργάνωση και τη συνοχή των λέξεων

 

Διαβάστε επίσης : Γρήγορες Απαντήσεις #1 : Τι είναι η Δυσαναγνωσία

Σχετικά Άρθρα