05/06/2018 - ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ (DYSCALCULIA)

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ (DYSCALCULIA)

Με τον όρο «Δυσαριθμησία» περιγράφουμε τη δυσκολία ενός μαθητή στην πραγματοποίηση μαθηματικών πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί δυσκολεύεται να μάθει την αξία και τη χρήση των αριθμών και κατά συνέπεια παρουσιάζει δυσκολίες τόσο στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση), όσο και την κατανόηση και την έκφραση των μεγεθών και των ποσοτήτων που εκφράζονται από τα μαθηματικά σύμβολα , όπως για παράδειγμα συγχύσεις μεταξύ των συμβόλων  + , ÷,  ×, < ,  >

Ένας μαθητής με δυσαριθμησία μπορεί να έχει εκπαιδευτεί να εκτελεί μαθηματικές πράξεις, αλλά απλά τις εκτελεί μηχανικά, χωρίς να κατανοεί το νόημα ή και τη χρήση της πράξης αυτής  ( πχ. ότι η πρόσθεση σημαίνει αύξηση). Συχνά ενδέχεται να δυσκολεύεται τόσο πολύ στην εκτέλεση των αλγόριθμων των πράξεων ή στη σειρά που πρέπει να γίνουν , που η απόδοσή του να είναι αργή και η όλη διαδικασία πολύ κουραστική.

Συνήθως υπάρχει μεγάλη δυσκολία ή αδυναμία στην εκμάθηση της προπαίδειας. Πολλές φορές, μπορεί να είναι αδύνατο να κάνει «νοερούς» υπολογισμούς (με το μυαλό) και να πρέπει να μετρά με τα δάκτυλα. Επίσης, μπορεί να πέφτει συχνά σε λάθη λόγω συγχύσεων στα σύμβολα ή αντιμεταθέσεων στους αριθμούς , οπότε και να οδηγείται σε λάθος αποτέλεσμα (πχ. 2×3= 5 , δηλαδή να κάνει πρόσθεση αντί πολλαπλασιασμό).

Επιπρόσθετα, ένα άτομο με δυσαριθμησία ενδέχεται να δυσκολεύεται να μάθει την ώρα , να κατανοήσει τη χρονική διαδοχή ή να προσανατολιστεί στο χώρο.

Παρακάτω αναγράφονται μερικές από τις ενδείξεις της Δυσαριθμησίας , σύμφωνα με το Dsm-iv / Diagnostic criteria for 315.1 Mathematics Disorder :

 • Δυσκολία στην αντίληψη και στη σύγκριση ποσοτήτων
 • Δυσκολία στην κατάκτηση της έννοιας των αριθμών
 • Δυσκολία στην απαρίθμηση των στοιχείων ενός συνόλου
 • Δυσκολία στην ορθή και αντίστροφη μέτρηση
 • Δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή αριθμών
 • Δυσκολία στην ανάλυση και σύνθεση αριθμών 
 • Δυσκολία στην εκτίμηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων των αριθμών, ιδιαίτερα του μηδενός
 • Δυσκολία στη σειροθέτηση και στη σύγκριση αριθμών
 • Σύγχυση των συμβόλων των αριθμητικών πράξεων
 • Δυσκολία στην εκμάθηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων των πράξεων
 • Δυσκολία στους νοερούς υπολογισμούς
 • Δυσκολία στην εφαρμογή των αλγόριθμων των πράξεων και στην οργάνωση των δεδομένων στο γραφικό χώρο
 • Δυσκολία στην εκμάθηση εννοιών τόπου/ χώρου και κατά συνέπεια στον τοπικό/ χωρικό προσανατολισμό
 • Δυσκολία στην εκμάθηση εννοιών χρόνου (ιδιαίτερα στην εκμάθηση της ώρας σε αναλογικό ρολόι) και κατά συνέπεια στο χρονικό προσανατολισμό
 • Δυσκολία στη διαχείριση χρημάτων
 • Δυσκολία στην εκμάθηση των μονάδων μέτρησης μήκους, βάρους, όγκου και απόστασης, στις μετατροπές και στους σχετικούς υπολογισμούς
 • Δυσκολία στη χρήση αριθμομηχανής
 • Δυσκολία στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών (μειώνω,αυξάνω, δανείζομαι,κτλ)
 • Δυσκολία στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
 • Άγχος για την αριθμητική και τα μαθηματικά και αποφυγή σχετικού υλικού

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι, η δυσκολία αυτή στην κατανόηση και χρήση των μαθηματικών συμβόλων και εννοιών, προσομοιάζει με τη δυσκολία στην κατανόηση και χρήση των γραμματικών συμβόλων, όπως συμβαίνει στη δυσλεξία.  Άλλωστε, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών με δυσλεξία παρουσιάζει και δυσαριθμησία , αν και αυτό δε σημαίνει και το αντίστροφο. Δυσλεξία και Δυσαριθμησία αποτελούν διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΕΔΘΚ Ορίζοντας / Τμήμα Μαθησιακής Παρέμβασης  

________________________________________________________________________

 Διαβάστε επίσης : "Τι είναι η δυσλεξία;"  και "Το παιδί μου έχει δυσλεξία. Πώς μπορώ να το βοηθήσω στη μελέτη του;"

Σχετικά Άρθρα