14/04/2018 - Αυτισμός: Πρώιμα σημεία που υποδηλώνουν την πιθανή εμφάνισή του

Αυτισμός: Πρώιμα σημεία που υποδηλώνουν την πιθανή εμφάνισή του

 

Ο αυτισμός αποτελεί μέρος του φάσματος των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές, ήπιες ή πιο σοβαρές. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι τα προβλήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας καθώς και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Η διάγνωσή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά πριν την ηλικία των 3 ετών. Όμως, όπως σε όλες τις διαταραχές, η έγκαιρη ανίχνευση στοιχείων που μπορεί να υποδηλώνουν την πιθανή εμφάνιση του αυτισμού, θα οδηγήσει στη γρηγορότερη αντιμετώπιση της διαταραχής και κατά συνέπεια στην καλύτερη πρόγνωση της.

Σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης AOSI (Autism Observation Scale for Infants) τα παρακάτω 10 σημεία αφορούν τη συμπεριφορά βρεφών, κάτω των 12 μηνών, που μπορεί να αποτελούν πρώιμα σημάδια εκδήλωσης αυτισμού. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν διαγνωστικό μέσο αλλά ουσιαστικά, είναι ενδείξεις ότι το βρέφος δεν έχει κατακτήσει συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης που θα έπρεπε στη συγκεκριμένη ηλικία.

1.  Απουσία χαμόγελου σε ανταπόκριση χαμόγελου από άλλους
2.  Μη ανταπόκριση όταν καλείται το όνομα του παιδιού
3.  Παθητική ιδιοσυγκρασία
4.  Μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας στην ηλικία των 6 μηνών που     ακολουθείται από υπερβολική ερεθιστικότητα
5. Τάση εστίασης της προσοχής σε ορισμένα αντικείμενα
6.  Μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση
7.  Απουσία εκφράσεων στο πρόσωπο όταν το παιδί κοντεύει στην ηλικία των 12 μηνών
8.  Ατυπική οπτική επαφή και προσοχή του παιδιού προς άλλους και το περιβάλλον
9.  Στην ηλικία του ενός έτους, τα ίδια αυτά παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες επικοινωνίας, έκφρασης και γλώσσας
10.  Χαμηλότερο επίπεδο εκφραστικής και δεκτικής έκφρασης

Τονίζεται ότι η παρουσία ενός ή περισσοτέρων σημείων σε ένα βρέφος, δε θα πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο παιδί θα παρουσιάσει αυτισμό. Στην περίπτωση όμως που οι γονείς προβληματίζονται για την φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού τους και παρατηρούν συμπεριφορές που τους κάνουν να ανησυχούν, θα πρέπει να το συζητήσουν με τον παιδίατρό τους και αν χρειαστεί να απευθυνθούν στους ειδικούς ιατρούς, που θα τους κατευθύνουν.

 

ΕΔΘΚ ‘Ορίζοντας’

Σχετικά Άρθρα