04/07/2018 - Γρήγορες Απαντήσεις #1: Τι είναι η  ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ;

Γρήγορες Απαντήσεις #1:

Τι είναι η  ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ;

 

   Η Δυσαναγνωσία, ή αλλιώς  Διαταραχή της Ανάγνωσης, αποτελεί μια συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία, η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη επίδοση του παιδιού στην ακρίβεια, την ευχέρεια και την κατανόηση του συμβολικού συστήματος του γραπτού λόγου.

Ένα παιδί με Δυσαναγνωσία, διαβάζει  διστακτικά και η ανάγνωσή του παρουσιάζει παραμορφώσεις, αντικαταστάσεις, παραλείψεις και σημαντικά λάθη ή παραποιήσεις  στην κατανόηση.

Η  Δυσαναγνωσία σπάνια μπορεί να διαγνωσθεί πριν την Α΄Δημοτικού, καθώς τότε αρχίζει τυπικά η διδασκαλία της ανάγνωσης.

Πολλές φορές, η διαταραχή αυτή μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές της μάθησης, όπως τη Δυσγραφία  και τη Δυσορθογραφία.

Η Δυσαναγνωσία  παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του παιδιού που απαιτούν δεξιότητες ανάγνωσης.                                                           

Η έγκαιρη διάγνωση καθώς και η ένταξη του παιδιού σε ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της Δυσαναγνωσίας θα το βοηθήσουν να ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό   τις δυσκολίες του, να αυξήσει τις σχολικές του επιδόσεις  και να αποκτήσει θετική αυτοεικόνα.

 

Διαβάστε επίσης : Γρήγορες Απαντήσεις #2 : Τι είναι η Δυσγραφία;

Σχετικά Άρθρα