18/10/2018 - Αδελφικές σχέσεις: Διατηρώντας τις ισορροπίες…

Αδελφικές σχέσεις:

…διατηρώντας τις ισορροπίες...

 • “Πάντα αυτή μπαίνει πρώτη!”    

 • “Με αντιγράφει!

 • “Με πειράζει!”

 • “Μου παίρνει όλα τα παιχνίδια!”

 • “Όλο αυτόν αγαπάς!”

Πρόκειται για μία σχέση αγάπης και μίσους, αφοσίωσης και βαθιάς αντιζηλίας, ανταγωνισμού.

Μέσα από τους καβγάδες τα αδέλφια:

 • διαχειρίζονται τις ψυχικές τους εντάσεις,

 • διαπραγματεύονται τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις τους,

 • διεκδικούν τα δικαιώματά τους,

 • διαχειρίζονται τις ματαιώσεις τους,

 • συνυπάρχουν με τους άλλους,

 • ….ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ….!!!!

Μην ξεχνάμε ότι:

Οι αδελφικές σχέσεις καθρεφτίζουν τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους οικείους μας και τους άλλους.

Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τα αδέλφια μας, υποδεικνύει βαθύτερα δυσλειτουργικά μοντέλα συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια.

Για ποιους λόγους τσακώνονται τα αδέλφια;

 • διαφωνούν με το μοίρασμα

 • διεκδικούν

 • ανταγωνίζονται

 • τραβούν την προσοχή

 • έχουν διαφορετικές προσωπικότητες

 • διασκεδάζουν

Ποια αδέλφια τσακώνονται συχνότερα;

 • ίδιου φύλου

 • ίδιας ηλικίας

 • ίδιων ενδιαφερόντων

Ολοένα και περισσότερες έρευνες σχετίζουν τη σειρά γέννησης των αδελφών με την ποιότητα της μεταξύ τους σχέσης.

Η σειρά γέννησης των αδελφών επηρεάζει την ποιότητα  της αδελφικής σχέσης (Frank J. Sulloway).

Τα μεγαλύτερα αδέλφια:

 • είναι υπεύθυνα

 • αποδέχονται με πιο ομαλό τρόπο τις αλλαγές μέσα στην οικογένεια

 • έχουν περισσότερες αξίες

Τα μεσαία αδέλφια:

 • προσπαθούν να βρουν τη θέση τους

 • επιδιώκουν να δημιουργούν προσωπικές και συναισθηματικές σχέσεις όπου θα θεωρούνται ισάξια μέλη

Τα μικρότερα  αδέλφια:

 • είναι ανεξάρτητα και με πολύ δυναμικό χαρακτήρα

 

Πότε πρέπει οι γονείς να ανησυχούν;

 • όταν οι καβγάδες είναι συχνοί
 • όταν οι καβγάδες είναι έντονοι
 • όταν εκδηλώνεται εκδικητικότητα

Πώς πρέπει να αντιδρούν οι γονείς;