16/10/2018 - Ξεκινάμε νέα «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» για γονείς παιδιών από 12 έως 16 ετών !

 Ξεκινάμε νέα «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» για γονείς παιδιών από 12 έως 16 ετών ! 

Λίγα λόγια για τη Σχολή Γονέων...
Η Σχολή Γονέων εκπαιδεύει τους γονείς ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια. Αφορά στην κατανόηση, στήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Οι γονείς αποκτούν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος.
Η Σχολή Γονέων είναι μια ομάδα γονέων με δυναμική που μέσα από τη βιωματική αλληλεπίδραση, το παιχνίδι ρόλων, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, λειτουργεί ως ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για τους γονείς
 
Με ποιον τρόπο θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου στην ομάδα; 
Η συμμετοχή των γονέων στην ομάδα τους παρέχει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλους γονείς των οποίων τα παιδιά βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες.
Οι γονείς μεταξύ τους μοιράζονται συναισθήματα, ανταλλάσσουν προβληματισμούς και απόψεις, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από τον Ψυχολόγο-συντονιστή της ομάδας ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες.
Πού απευθύνεται;
Η ομάδα γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας εφηβικής (12-16 ετών).
Πού στοχεύει η ομάδα;
Η ομάδα γονέων στοχεύει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την επίλυση των δυσκολιών που οι γονείς βιώνουν στην καθημερινότητα με το παιδί τους.
Ποια είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος;
•Η συνολική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 10-12 συναντήσεις (συνεδρίες)
• Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 1 ώρα.
Ποια είναι η σύσταση της ομάδας;
Η ομάδα αποτελείται από 3-8 γονείς και συντονίζεται από Ψυχολόγο. Τα μέλη που θα συμμετάσχουν  είναι γονείς παιδιών με κοινές δυσκολίες  & σε κοντινές ηλικίες
 
Βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσει:
  • Οριοθέτηση / Χειρισμοί «δύσκολων» συμπεριφορών
  • Διαχείριση χρόνου οικογένειας
  • Ανάπτυξη προσωπικής οργάνωσης  και  κινήτρων στους εφήβους
  • Η δυναμική της οικογένειας
  • Αδελφική σχέση
  • Σχέση/Επικοινωνία γονέα-παιδιού
  • Δημιουργικός χρόνος και Οθόνες (τηλεόραση, κινητά, tablet, παιχνιδομηχανές)     
Η θεματολογία δεν παραμένει στατική, αλλά αναμορφώνεται βάσει των αναγκών και επιθυμιών της εκάστοτε ομάδας
ΠΡΟΣΟΧΗ:Στόχος της Σχολής Γονέων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση να ακυρώσει το ρόλο και την αξία της εξατομικευμένης Συμβουλευτικής γονέων και ατομικής Ψυχοθεραπείας. Η Σχολή Γονέων, απεναντίας, ενδέχεται να βοηθήσει γονείς που αγνοούν ή/και φοβούνται την αξία της ατομικής επίσκεψης σε Ψυχολόγο , να γνωρίσουν τα οφέλη μιας τέτοιου είδους παρέμβασης, να ακούσουν και να δουν ότι δεν είναι οι μόνοι με δυσκολίες & να μοιραστούν τα προβλήματά τους
 
Κόστος συμμετοχής ανά συνεδρία: 10 €/άτομο / 15€ για ζεύγος γονέων 

                    

Για περισσότερες πληροφορίες ή για δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο στο 2106138539 ή  εδώ

Σχετικά Άρθρα