Προσαρμοσμένη εξ΄αποστάσεως παρέμβαση

Απευθύνεται σε οικογένειες που ο τόπος κατοικίας τους είναι μακριά από το κέντρο μας και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σε τακτή εβδομαδιαία βάση τις θεραπευτικές  συνεδρίες.

Αφορά προφανώς συγκεκριμένα προγράμματα, που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά και οικογένειες που μπορούν με ασφάλεια να τα υποστηρίξουν.

Γι΄αυτό και αρχικά κρίνεται από όλη την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, η καταλληλότητα εφαρμογής ενός προγράμματος από απόσταση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες του παιδιού, τον τόπο κατοικίας του και τις δεξιότητες συνεργασίας της οικογένειάς του.

Το πρόγραμμα λοιπόν διαμορφώνεται έτσι ώστε να πραγματοποιείται  ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών, με επισκέψεις στο κέντρο 1-2 φορές ανά μήνα, όπου θα γίνεται και εκπαίδευση στην οικογένεια / κηδεμόνες προκειμένου να συνεχίζουν το πρόγραμμα στο σπίτι.

Επιπρόσθετα, αν αυτό κρίνεται θεραπευτικά ορθό ή είναι εφικτό, πραγματοποιούνται συνεδρίες - κυρίως συμβουλευτικής ή υποστήριξης- μέσω skype.

Η εξέλιξη του προγράμματος επαναξιολογείται στις προγραμματισμένες επισκέψεις και εάν χρειάζεται, τροποποιείται ανάλογα. Η οικογένεια βρίσκεται σε στενή επαφή με τους θεραπευτές του κέντρου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, προκειμένου να επιλύει απορίες ή δυσκολίες στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Προσαρμοσμένη εξ΄αποστάσεως παρέμβαση
  • Προσαρμοσμένη εξ΄αποστάσεως παρέμβαση