20/06/2018 - Τι είναι η ΕΝΟΥΡΗΣΗ;  

Τι είναι η ΕΝΟΥΡΗΣΗ;  (Μη οφειλόμενη σε Γενική Ιατρική Κατάσταση)

   Η Ενούρηση  ανήκει στις Διαταραχές  της απέκκρισης και μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές  όπως την  Εγκόπριση , τη  Διαταραχή  Υπνοβασίας,  ή την Διαταραχή  Ενύπνιου   Τρόμου.                                                           

    Βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής, αποτελεί η κατ’ επανάληψη κένωση ούρων στο κρεβάτι ή στα ρούχα .  Η Ενούρηση  διακρίνεται σε πρωτοπαθή  και δευτεροπαθή , ανάλογα με το αν είχε εγκατασταθεί πριν τον έλεγχο της ούρησης. Η  πρωτοπαθής  Ενούρηση  αρχίζει πριν από την ηλικία των πέντε ετών, ενώ η δευτεροπαθής εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συνήθως μεταξύ πέντε έως οκτώ ετών.  Τις περισσότερες φορές, η Ενούρηση είναι ακούσια, χωρίς όμως να αποκλείονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται σκόπιμα. Όσον αφορά τη νυχτερινή Ενούρηση, αυτή πραγματοποιείται ,κατά προσέγγιση,  χρονικά κατά το πρώτο τρίτο της νύχτας . Μερικές φορές συμβαίνει και κατά τη REM φάση του ύπνου.

Η Ενούρηση επηρεάζει αρνητικά τη ζωή ενός παιδιού, καθώς μπορεί να περιορίσει τις δραστηριότητές του, να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους (απορριπτικές , απαξιωτικές συμπεριφορές από φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον), να επηρεάσει αρνητικά την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή του και να επιφέρει αρνητικά συναισθήματα και ενίοτε καταθλιπτική διάθεση.

ΕΔΘΚ Ορίζοντας ǀ  Λεπενιώτου Χρηστίνα / Παιδοψυχολόγος

Σχετικά Άρθρα