Ετικέτα: Down
Άρθρα
  • Με τον όρο  Νοητική Υστέρηση αναφερόμαστε σε μια παθολογική κατάσταση , όπου η νοητική ικανότητα χαρακτηρίζεται ως χαμηλότερη από τον μέσο όρο των ατόμων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας
  • Το σύνδρομο Down είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία, που έχει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο εκ γενετής χαρακτηριστικών που αφορούν τη νοητική ανάπτυξη, τη σωματική διάπλαση και τη γενικότερη κοινωνική εξέλιξη και ένταξη