15/03/2018 - Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger

Τα άτομα με σύνδρομο Asperger, διακρίνονται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κάθε άτομο με το σύνδρομο αυτό παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με κάποιο άλλο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger, είναι τα εξής:

1) Δυσκολία στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση

 • Τα άτομα με Asperger πολύ συχνά αδυνατούν να αλληλεπιδράσουν  επιτυχώς με τους γύρω τους.
 • Άλλα άτομα δεν το επιθυμούν, ενώ άλλα δεν γνωρίζουν τον τρόπο.
 • Αναλυτικότερα,  δυσκολεύονται να καταλάβουν το πώς λειτουργεί η κοινωνική αλληλεπίδραση.
 • Τα άτομα αυτά, δεν κατανοούν τις λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις που χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω κατανόηση μιας τυπικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης (όπως στάση σώματος ή "γκριμάτσες" , σύνθετα ανέκδοτα, μεταφορικός λόγος, ειδικές εκφράσεις της γλώσσας)

2) Δυσκολίες στις γλωσσικές δεξιότητες

 • Τα άτομα με Asperger δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σε κοινωνικό πλαίσιο.
 • Δεν αναγνωρίζουν  τη γλώσσα ως μέσο για να μοιράζονται κοινωνικά δεδομένα και πληροφορίες, συναισθήματα και προσωπικές σκέψεις.
 • Παρουσιάζουν δυσκολίες σε πολλούς τομείς της επεξεργασίας της προφορικής συνομιλίας, κατά την έναρξη, τη συντήρηση και το τέλος της.
 • Αντιμετωπίζουν επίσης δυσχέρειες στον τομέα της ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών και της κατανόησης της γλώσσας πέρα από το κυριολέκτικό επίπεδο.

3) Περιορισμένα ενδιαφέροντα και εμμονή στη ρουτίνα.

 • Γενικά, τα παιδιά με σύνδρομο  Asperger θα έχουν λίγα ενδιαφέροντα,αλλά αυτά θα κυριαρχήσουν .
 • Θα θέλουν να μάθουν τα πάντα γύρω από αυτά και οι συζητήσεις τους με τους άλλους συνήθως θα μονοπωλούν για αυτά τα ενδιαφέροντα.
 • Η ανάγκη για τη δομή και τη ρουτίνα είναι πρωτευούσης σημασίας.
 • Ένα άτομο με Asperger, μπορεί να ζει με δικούς του, μη συχνά συμβατούς με την υπόλοιπη κοινωνία, κανόνες.

4) Αισθητηριακές ευαισθησίες.

 • Πολλά παιδιά με Asperger έχουν αισθητηριακά ζητήματα,σε μία ή όλες τις αισθήσεις.
 • Ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει από άτομο σε άτομο.
 • Αρκετά συχνά, το παιδί θα αντιληφθεί κοινές αισθήσεις ως αρκετά έντονες.
 • Για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίσει ασυνήθιστες ευαισθησίες σε διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα,όπως να ενοχληθεί από ένα φως που κανένας άλλος δεν έχει προσέξει, να καλύψει τα αυτιά του γιατί το ενοχλούν διάφοροι ήχοι που δεν ενοχλούν άλλους και να προτιμά να φορά ρούχα από ένα μόνο συγκεκριμένο υλικό.

5) Κινητική αδεξιότητα.

 • Δυσκολίες στην αδρή κίνηση: πιάσιμο και πέταγμα μπάλας, κλώτσημα, σκαρφάλωμα, ποδηλασία.
 • Δυσκολίες στη  λεπτή κίνηση: γραφή, οπτικοκινητικός συντονισμός.
 • Δυσκολίες  κατά την εκτέλεση αλλά  και κατά τον ιδεασμό και σχεδιασμό ενός κινητικού έργου.

6) Προβλήματα με τη γνωστική διαδικασία.

 • Εμφανίζουν σχετικά καλή ικανότητα απομνημόνευσης γεγονότων και ημερομηνιών
 • Παρουσιάζουν όμως δυσκολίες στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, με αποτέλεσμα ορισμένα μαθήματα- όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά ( στον τομέα της μαθηματικής σκέψης και ανάλυσης) , η ιστορία και η λογοτεχνία -να τους φαίνονται δυσνόητα.
 • Επίσης, παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να κάνουν υποθέσεις.
 •  Δεν αναπτύσουν εύκολα κριτική σκέψη.
 • Γενικότερα παρουσιάζουν έναν «δύσκαμπτο»  τρόπο σκέψης.

 

 ΕΔΘΚ Ορίζοντας /                                                           

Λεπενιώτου Χρηστίνα

Παιδοψυχολόγος

 

Σχετικά Άρθρα